Witamy w nowej witrynie INSELTOM!!!

Zdalne sterowanie przy użyciu telefonu komórkowego

Coraz bardziej powszechne są technologie umożliwiające zdalne sterowanie i monitorowanie poprzez łączność internetową lub sieć mobilną, czyli za pomocą telefonu komórkowego. Już poprzez prostą komunikację SMS można otrzymywać powiadomienia o stanie systemu alarmowego lub np. zdalnie włączyć centralne ogrzewanie w domu przed powrotem z urlopu zimowego.

Chcemy zostać powiadomieni, gdy w naszym domu/biurze załączy się alarm. Dobrze byłoby też przynajmniej ogólnie wiedzieć, jaka jest przyczyna tego alarmu. Chcemy też zdalnie załączać centralne ogrzewanie, aby dogrzało dom do czasu naszego powrotu. Czasem ktoś może nam przywieść np. drewno do kominka w czasie, gdy nas nie ma. Chcielibyśmy zdalnie otworzyć mu bramę wjazdową do posesji, żeby mógł wyładować towar na podwórzu i potem zamknąć bramę.

 

To tylko niektóre z możliwych zastosowań zdalnego monitoringu i sterowania z wykorzystaniem technologii mobilnej. Może ich być znacznie więcej i konkretne rozwiązania zależą od wymagań i możliwości zastosowanego sprzętu do komunikacji zdalnej. Rozbudowane centrale alarmowe mają już wbudowane moduły GSM. Wystarczy kupić u dowolnego operatora sieci komórkowej nawet najtańszą doładowywaną kartę SIM, zainstalować ją w sterowniku i już uzyskujemy możliwość zdalnej komunikacji, choćby poprzez wymianę komunikatów i komend w formie sms (dziś koszty są już niewielkie).

W prezentowanym tu rozwiązaniu zastosowano osobny sterownik GSM, który dołączono do instalacji alarmowej istniejącej już wcześniej.

Zdalne sterowanie

Sterownik GSM

W tym konkretnym przypadku moduł komunikatora jest podłączony do systemu centralnego ogrzewania tak, że użytkownik wysyłając sms o konkretnej treści, może uaktywnić tryb oszczędny pracy centralnego ogrzewania (obniżona temperatura w domu), lub załączyć tryb normalny, np. na kilka godzin przed planowanym powrotem do domu.

Użytkownik dostanie też powiadomienie smsem, gdy załączy się alarm. Może sprawdzić przyczynę załączenia – czy wywołały je czujki zewnętrzne, czy czujki otwarcia drzwi/tarasu, czy te wewnętrzne działające na ruch.

Tu również zaprogramowano powiadomienie o uzbrojeniu/rozbrojeniu alarmu na wybrany telefon komórkowy, jako informację o tym, czy ktoś jest w domu, czy nie.

Tagged with:     ,

Related Articles

Kategorie wiadomości/wpisów

Dane INSELTOM

ul. Koczarska 51, 05-082 Stare Babice

+48 793 009 686

kontakt@inseltom.pl