Witamy w nowej witrynie INSELTOM!!!

Oszczędzanie energii dzięki INSEL CWU-01

_________

Maksymalne koszty pracy cyrkulacji CWU mogą być znaczne – często powyżej sto zł miesięcznie, czyli ponad tysiąc zł rocznie! Stąd tak ważne jest oszczędzanie energii związanej z pracą cyrkulacji, dzięki czemu można je obniżyć koszty 3-4 krotnie!

Przedstawione niżej wyniki zostały wykonane na podstawie rzeczywistych i dokładnych pomiarów instalacji, która ma następującą charakterystykę:

  1. dom  i powierzchni ok. 180m.kw. z kranami z ciepłą wodą w 4 pomieszczeniach: w dwóch łazienkach,  w pralni i w kuchni,
  2. zasobnik CWU zintegrowany z bardzo dobrym gazowym (gaz ziemny) piecem kondensacyjnym,
  3. pompa cyrkulacyjna oraz ocieplony rurociąg zasilania i cyrkulacji obejmujący wszystkie punkty odbioru (krany) ciepłej wody,
  4. ustawiona temperatura ciepłej wody: 42 st.C, a wieczorem 45 st.C (warto pamiętać – im wyższa temperatura, tym straty energii większe).

Oto wynik wraz z tabelą przeliczanych danymi. Oszczędzanie energii w tym przypadku daje wymierne oszczędności kosztów. Szczególnie, jeśli jako stan wyjściowy przyjąć, że pompa cyrkulacyjna jest włączona na stałe całą dobę (i to nie jest teoria, w wielu domach tak jest!). Stan finalny uzyskano właśnie przy zastosowaniu w instalacji sterownika INSEL CWU-01. Widać też, że oszczędności kosztów wskutek cyklicznego załączania pompy są porównywalne z tymi uzyskiwanymi z całkowitego wyłączania pompy na czas naszej nieobecności lub w nocy. Już oszczędności na poziomie kilkunastu miesięcznie zagwarantują zwrot kosztów sterownika w 1-2 lat! Można sobie więc wyobrazić dużo bardziej ekonomiczne instalacje CWU, gdzie opłaca się zastosować sterownik.

Oszczędności kosztów pracy cyrkulacji CWU

Kalkulacja kosztów cyrkulacji CWU Zamieszczony wykres i tabela zawarte są w pliku MS Excel, który można sobie otworzyć i wpisać dane na podstawie własnych pomiarów (konieczny jest do tego MS Excel). Posiadacze innych systemów ogrzewania, niż gaz ziemny, muszą sobie wpisać zużycie i ceny takiego medium grzewczego, jakie stosują.  W naszym przypadku sposób pomiaru polegał na obserwowaniu, jak często załącza się piec, aby dogrzewać wodę w zasobniku. Oczywiście nie można w tym okresie korzystać z ciepłej wody, powinno być wyłączone CO oraz nie korzystać z kuchenki gazowej (jeśli ktoś gotuje na gazie). Wtedy po każdym dogrzaniu wody w zasobniku można na liczniku gazowym odczytać ilość gazu zużytego przez piec podczas dogrzania.  Notujemy czas trwania dogrzewania oraz czas pomiędzy kolejnymi cyklami załączeń pieca. Dla potrzeb oszacowania zużycia energii elektrycznej, powinniśmy znać moc pompy cyrkulacyjnej CWU (z tabliczki znamionowej lub dokumentacji) oraz pobór automatyki grzewczej i pieca podczas dogrzewania wody. To już trudno określić bez pomiarów (najlepszy jest miernik mocy).  Można przyjąć szacunkowo, że pompa to pobór mocy 25W, automatyka to ok 80-100W.

Oczywiście wyznaczenie oszczędności wskutek cyklicznego załączania pompy będzie możliwe wyłącznie wtedy, gdy pompa będzie właśnie tak cyklicznie załączana. Jeśli to nie jest możliwe (bo nie mamy np. sterownika INSEL CWU-01) można śmiało założyć, że przy cyklicznym załączaniu pompy w proporcjach 1/4 włączone, 3/4 wyłączone, woda w zasobniku będzie dogrzewana co najmniej dwa razy rzadziej.

Powstaje pytanie, na ile koszty cyrkulacji CWU są rzeczywiście stracone? Energia elektryczna potrzebna do napędu pompy i automatyki CWU to raczej wyłącznie tracone koszty. Całość kosztów cyrkulacji jest stracona przez ok. pół roku, gdy nie potrzebujemy ogrzewać domu. Natomiast w okresie grzewczym pewna część strat ciepła może być “odzyskiwana”, jeśli idzie na dogrzanie wnętrza domu. Jednak sprawność tego odzyskiwania silnie zależy od tego, jak jest poprowadzona instalacja CWU.   Rury poprowadzone w przegrodach wewnętrznych “oddają ciepło” rzeczywiście w 100% na użytek dogrzania domu. Ale np. jeśli są pod instalacją (i izolacją cieplną) ogrzewania podłogowego na parterze to prawie nic nie odzyskujemy z ciepła straconego. Jeśli są wzdłuż ścian zewnętrznych budynku, to ciepło z rur CWU jest silnie rozproszone i stracone w samej ścianie (zależnie od jakości ocieplenia budynku).  Dodatkowo, w wielu systemach grzewczych ciepło na dogrzewanie CWU jest wytwarzane z mniejszą sprawnością, niż to na potrzeby CO. Tak jest np. w przypadku gazowych pieców kondensacyjnych, które dogrzewając CWU dużą mocą, pracują z niższą sprawnością (mniejszy lub brak efektu kondensacji przy wysokich temperaturach). Reasumując, zdecydowanie bardziej warto zadbać o skuteczną izolację instalacji CWU i potem ekonomicznie z niej korzystać, niż liczyć na efekt odzyskiwania strat ciepła na dogrzewanie domu.

Kategorie wiadomości/wpisów

Dane INSELTOM

ul. Koczarska 51, 05-082 Stare Babice

+48 793 009 686

kontakt@inseltom.pl