Witamy w nowej witrynie INSELTOM!!!

Fotowoltaika

 • Koszty i korzyści z fotowoltaiki
  Posted in: O fotowoltaice

  Uwaga: Informacje poniżej na temat kosztów i korzyści z fotowoltaiki oparte są na najprostszej możliwej analizie, która ma dać szybki, ale wiarygodny (bez “hura-optymizmu”) pogląd na stronę ekonomiczną inwestowania w systemy fotowoltaiczne. INSELTOM dysponuje modelami do bardzo szczegółowych analiz technicznych i ekonomicznych konkretnych projektów. Wykonanie elektrowni fotowoltaicznej to typowe przedsięwzięcie inwestycyjne, czyli takie, gdzie najpierw ponosimy […]

 • Wydajność instalacji fotowoltaicznej
  Posted in: O fotowoltaice

  W najprostszym szacowaniu można przyjąć, że w optymalnych warunkach roczną wydajność instalacji fotowoltaicznej opartej na krzemowych modułach fotowoltaicznych, o łącznej maksymalnej mocy modułów P wyrażonej w kW, można wyrazić (w kWh) wg przybliżonego wzoru: E = 1000 * 0,9 * P Ten wzór to oczywiście tylko poglądowy przelicznik, bo szczegółowe analizy wydajności wykonuje się na etapie konkretnego projektu. […]

 • Rodzaje systemów fotowoltaicznych
  Posted in: O fotowoltaice

  Wielkość systemów PV, mierzona ich maksymalną mocą, jest jednym z podstawowych kryteriów, wg których klasyfikujemy rodzaje systemów fotowoltaicznych. Zakresy mocy określają wielkość instalacji, warunki jej przyłączenia do sieci energetycznej i, co za tym idzie, wymogi formalno prawne przy jej budowie, eksploatacji oraz rozliczeniach. Mówimy tu praktycznie wyłącznie o elektrowniach PV przyłączonych do sieci energetycznej (on-grid). Obecnie instalacje fotowoltaiczne […]

 • Zasada działania systemu fotowoltaicznego
  Posted in: O fotowoltaice

  Zasada działania systemu fotowoltaicznego, wg obecnie rozpowszechnionej technologii, polega na wykorzystaniu podstawowego elementu fotoelektrycznego przetwarzającego energię świetlną (słoneczną) na energię elektryczną – to moduł fotowoltaiczny  lub moduł PV. Każdy moduł fotowoltaiczny to technologicznie zamknięty w jednej konstrukcji zestaw połączonych ze sobą ogniw fotowoltaicznych. Na fotografii obok widać zestaw 24 takich modułów, który odpowiednio połączony, stanowi źródło energii elektrycznej […]

 • Zaćmienie słońca 20-03-2015
  Zaćmienie słońca 20-03-2015
  Posted in: Aktualności INSELTOM, Fotowoltaika - aktualności

  20-go marca 2015 było zaćmienie słońca – zjawisko tym razem wyraźnie widoczne również w Polsce. Zależnie od miejsca, w naszym kraju księżyc przysłonił 65-80% powierzchni tarczy słonecznej. Jako firma zaangażowana w energetykę słoneczną, nie mogliśmy przegapić tego pięknego zjawiska. Oto jak to było widać przez teleskop 150mm o ogniskowej 800mm, wyposażony w filtr mylarowy. Udało […]

 • Czy taryfy prosumenckie w nowej ustawie OZE są naprawdę gwarantowane?
  Posted in: Fotowoltaika - aktualności

  Nowa wersja ustawy OZE (finalnie, po procesie zgłaszania poprawek Senatu)  została przegłosowana przez Sejm 20-go lutego i podpisana przez Prezydenta 12-go marca. Część jej zapisów, w tym nowe zasady rozliczeń dla prosumentów, zacznie obowiązywać dla instalacji zgłoszonych do eksploatacji po 1 stycznia 2016. Jedną z najistotniejszych zmian w stosunku do dotychczasowego prawa, są taryfy prosumenckie, […]

 • Ustawa OZE – nowa wersja z korzystna dla prosumentów.
  Posted in: Fotowoltaika - aktualności

  16go stycznia 2015 dość nieoczekiwanie przegłosowano ustawę OZE z zapisami, w myśl których w małych przydomowych instalacjach fotowoltaicznych za energię elektryczną oddaną do sieci można usyskać: 0,75 zł/kWh – dla instalacji o mocy do 3kW, 0,65 zł/kWh – dla instalacji o mocy od 3 do 10kW. Gdyby ustawa weszła w życie w takim kształcie to […]

 • Net-metering
  Posted in: Fotowoltaika - aktualności

  Nowe rozwiązania prawne dotyczące fotowoltaiki są blisko coraz bliżej, a tempo działania naszego Państwa można ocenić, porównując daty obecnego i poprzedniego wpisu działu Aktualności. Tak, niewiele się w tym czasie wydarzyło. Warto jednak wspomnieć o jednej ważnej propozycji rozliczeń, istniejącej w aktualnym projekcie nowej ustawy OZE. Jej wprowadzenie  mogłoby znacząco poprawić opłacalność inwestowania w przydomowe […]

 • Ustawa OZE ocena wersji zatwierdzonej przez rząd
  Posted in: Fotowoltaika - aktualności

  Po kilku latach obietnic, zapowiedzi oraz licznych konferencji urodzono ustawę, którą dobrze podsumowuje ten artykuł. W proponowanej ustawie szczególnie dyskryminowana jest energetyka prosumencka, czyli małe przydomowe instalacje. Rażącą dysproporcję tworzy sytuacja, w której przeciętny Kowalski kupuje prąd za ok. 62gr/kWh, ale już nadwyżki własnej energii wytworzonej np. przez własną mikroelektrownię słoneczną miałby sprzedawać za cenę […]

 • Producenci energii odnawialnej apelują do rządu!
  Posted in: Fotowoltaika - aktualności

  Chyba już niewiele brakuje, aby nasz rząd wyrugował branżę produkcji energii odnawialnej jeszcze zanim ona się rozwinie. Producenci energii odnawialnej apelują tutaj. Wydaje się, że lepiej mieć wybór, niż nie mieć. Lepiej mieć dostęp do energii w kilku różnych źródeł, niż z jednego. Mimo wielokrotnych obietnic i zapowiedzi nadal nie mamy ustawy o Odnawialnych Źródłach […]

Kategorie wiadomości/wpisów

Dane INSELTOM

ul. Koczarska 51, 05-082 Stare Babice

+48 793 009 686

kontakt@inseltom.pl