Witamy w nowej witrynie INSELTOM!!!

Cyrkulacja CWU

Cyrkulacja CWU (ciepłej wody użytkowej) to system, którego ogólny schemat  pokazano na rysunku.

Cyrkulacja CWU - schematW zasobniku CWU mamy zapas ciepłej wody (np. 80l, 120l, 300l itd.). Woda ta ma konkretny, ustawiony przez użytkownika, zakres temperatury. Jeśli temperatura wody w zasobniku spadnie poniżej określonego poziomu, wówczas piec lub grzałka (nie pokazane na rysunku) uruchomi proces dogrzewania wody. Pobór ciepłej wody przez krany odbywa się poprzez rurę zasilania CWU. Problem pojawia się, gdy krany są oddalone od zasobnika tak, że długość rury zasilającej to kilka, kilkanaście i więcej metrów. Wtedy przy braku poboru ciepłej wody przez jakiś czas, woda w rurach zasilających stoi i wychładza się. W efekcie po odkreceniu kranu początkowo leci chłodna/zimna woda i dopiero po spuszczeniu kilku litrów dociera do nas ciepła woda z zasobnika. Oznacza to straty wody i dyskomfort “oczekiwania na ciepłą wodę”.

Cyrkulacja CWU jest właśnie rozwiązaniem tego problemu. W pobliżu kranów do rury zasilającej CWU dołaczona jest rura powrotna cyrkulacji (zwykle cieńsza), która prowadzi do zasobnika CWU. Na tej rurze, zwykle w kotłowni blisko zasobnika CWU, zainstalowana jest pompa cyrkulacyjna CWU, która podczas pracy wymusza przepływ wody w obieru zamkniętym (cyrkulacyjnym): z zasobnika CWU do rury zasilania CWU, poprzez rurę powrotną cyrkulacji, z powrotem do zasobnika.  Na rysunku pokazano taką pojedynczą pętlę cyrkulacji, ale w instalacji jest ich zazwyczaj kilka, zależnie od wielkości i struktury instalacji. Rura zasilania rozgałęzia się w kierunkach różnych kranów, a rury powrotu cyrkulacji łączą się ze sobą w jedną rurę powrotną, prowadzącą wodę poprzez pompę cyrkulacyjną do zasobnika CWU.

Zasady ekonomicznej pracy cyrkulacji CWU

Działanie obiegu cyrkulacyjnego powoduje, że w rurach cały czas przepływa ciepła woda, więc po odkręceniu kranu mamy ciepłą wodę niemal natychmiast. Ale niestety, nie ma nic za darmo. Mimo, że rurociąg ciepłej wody jest ocieplony (przynajmniej powinien być), krążąca woda i tak się wychładza. A zatem, nawet jak nie odkręcamy kranu, temperatura wody w zasobniku CWU spada i system grzewczy (piec/grzałka) musi ją od czasu do czasu dogrzać. Sama pompa cyrkulacyjna też pobiera energię elektryczną podczas pracy. Straty energii mogą być znaczne i dlatego tak ważne jest kiedy i jak korzystamy z obiegu cyrkulacji.

Podczas pracy cyrkulacji woda wychładza się nawet jak nie odkręcamy kranu, więc system grzewczy co jakiś czas musi i tak dogrzać wodę w zasobniku CWU. Z jednej strony mamy większy komfort i nie marnujemy wody, z drugiej potrzebujemy energii elektrycznej do zasilania pompy oraz energii czynnika grzewczego do dogrzewania wody (gazu, paliwa stałego, prądu – zależnie, czym ogrzewamy wodę). Istnieją dwa podstawowe mechanizmy oszczędności, które pozwalają na kilkukrotne zmniejszenie kosztów cyrkulacji CWU:

  1. Cyrkulacja CWU może pracować cyklicznie, a nie w sposób ciągły. Pompa cyrkulacyjna nie musi pracować non stop, aby zapewnić ciepłą wodę w rurociągu CWU. Wystarczy ją załączać na kilka minut, po czym zatrzymywać na kolejne kilka – kilkanaście minut. Spowoduje to pewne obniżenie średniej temperatury ciepłej wody w rurach. Przy odkręceniu kranu może ona być na początku nieco chłodniejsza, niż normalnie, ale nie na tyle, żeby nie dało się z niej korzystać od razu. Akceptowalny poziom uzyskuje się przez dobór proporcji czasów załączenia/postoju pompy. Z tej proporcji wynika wprost oszczędność energii elektrycznej na zasilanie pompy. Np. przy proporcji 1/4 wynika 4-krotne zmniejszenie tej energii. Z drugiej strony następuje zmniejszenie częstości dogrzewania wody w zasobniku – może to być ponad 2krotnie, zależnie od proporcji czasowych i właściwości instalacji CWU.
  2. Cyrkulacja CWU powinna być wyłączana, gdy dłuższy czas nie korzystamy z ciepłej wody. To głównie momenty, gdy nikogo nie ma w domu oraz w nocy. Często do tego się stosuje różne programatory czasowe wyłączające zasilanie pompy CWU w określonych cyklach dobowych czy tygodniowych (wbudowane w systemy grzewcze, lub zewnętrzne). Wadą takiego rozwiązania jest to, że okresy aktywności użytkowników zazwyczaj się zmieniają (wyjazdy, różne pory przebywania w domu itd.). Idealnie byłoby, gdyby układ cyrkulacji CWU działał automatycznie wtedy, gdy ktoś jest w domu i wyłączał się, po stwierdzeniu, że nikogo nie ma, lub nikt nie korzysta przez dłuższy czas (np. w nocy).

Na rynku można znaleść wiele już istniejących rozwiązań dających oszczędności wyżej opisanymi metodami. Problem polega na tym, że tylko niektóre z nich w sposób efektywny zapewniają zastosowanie obu tych metod. Są już oczywiście gotowe rozwiązania, wbudowane w automatykę grzewczą, ale często są z góry dedykowane do określonego typu (producent) sprzętu. Poza tym też nie wyczerpują wszystkich wymagań. Np. jak automatycznie ustalić, że użytkownik jest aktywny w domu i z tego powodu utrzymywać aktywność cyrkulacji CWU?

Cyrkulacja CWU może być sterowana na kilka sposobów, które sklasyfikowaliśmy w tabelce obok. Na tym tle prezentujemy nasz sterownik INSEL CWU-01, w którym dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu (zgłoszenie patentowe P.410924), uzyskujemy komplet pozytywnych cech funkcjonalnych. Szczerze przyznajemy – można taki efekt osiągnąć innymi metodami, ale przy zdecydowanie gorszej relacji rezultat-koszty.

 

 

Kategorie wiadomości/wpisów

Dane INSELTOM

ul. Koczarska 51, 05-082 Stare Babice

+48 793 009 686

kontakt@inseltom.pl