Witamy w nowej witrynie INSELTOM!!!

Lot przeglądowy poza zasięgiem wzroku (BVLOS)

Wykonywanie lotów poza zasięgiem wzroku (BVLOSBeyond Visual Line Of Sight) wymaga posiadania odpowiednich uprawnień, spełnienia wymogów proceduralnych oraz uprzedniego przygotowania, złożenia i zatwierdzenia planu lotu w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Tutaj wykonano lot 14go lutego 2022 wzdłuż korytarza ekologicznego o długości prawie 3 km – obszaru o skąpej zabudowie, umożliwiającego migrację zwierząt leśnych pomiędzy Rezerwatem Łosiowe Błota a Puszczą Kampinoską. Dodatkowo, ponieważ część lotu przebiegała na obszarem Kampinoskiego Parku Narodowego, wymagana była zgoda Dyrekcji Parku. Korzyść obopólna, bo Park otrzymał film z tego przelotu do swojej dyspozycji.

Lot dronem odbywał się automatycznie wg misji przygotowanej w osobnej aplikacji (tu: Dronelink).

Plan misji – lot wzdłuż korytarza ekologicznego

Tego rodzaju loty przeglądowe często wykonuje się np. wzdłuż nowo budowanych dróg, czy innych inwestycji rozległych geograficznie. Film z przelotu pozwala na przegląd i analizę stanu faktycznego.

Film z przelotu wzdłuż korytarza ekologicznego

Tagged with:     ,

Related Articles

Kategorie wiadomości/wpisów

Dane INSELTOM

ul. Koczarska 51, 05-082 Stare Babice

+48 793 009 686

kontakt@inseltom.pl